sidhuvud mobil

Vanliga frågor om PVC-fönster

Vad menas med Tilt och Turn?
Tilt är vädringsläget, Turn är putsläget.

Läs mer här: Vad är Tilt/Turn-fönster?
Vad innebär mikroventilation?
Alla våra öppningsbara fönster har även läge för mikroventilation. Vrid handtaget ett halvt steg (45 grader). Fönsterbågen lösgörs då några millimeter, och skapar luftgenomströmning så att huset kan andas.

Varför är utåtgående dörrar dyrare än inåtgående?
På de utåtgående dörrarna så sitter gångjärnen på utsidan. För att dörren ska vara inbrottssäker så behöver dessa gångjärn göras betydligt kraftigare än på en inåtgående dörr, där gångjärnen ligger på insidan. Karmprofilen är även något kraftigare på de utåtgående dörrarna. Dessa skillnader gör att de utåtgående dörrarna blir dyrare att producera.

Hur gör jag för att mäta fönster?
Måttagning av fönster: Mät bredden och höjden på hålet i väggen. Du behöver karmyttermåttet, dvs måttet mellan fönsterkarmens ytterkanter. Det kan betyda att du behöver lossa foder på in- eller utsidan av fönstret eftersom de täcker en liten del av karmen.

Karmyttermåttet anges alltid med bredd x höjd! Kom ihåg att fönstrets karmyttermått ska vara ca 15-20 mm mindre än vägghålets mått för att ha drevmån. Om hålet i själva väggen är 1000x1200mm så bör alltså karmyttermåttet på fönstret vara omkring 980x1180mm. En bra tumregel när man är lite osäker på fönstermått: det är alltid bättre med ett lite för litet fönster än ett lite för stort fönster!

Kan jag få fönster med udda mått?
Jadå, våra fönster och dörrar måttbeställs. Så våra prislistor innehåller bara måttexempel för att ge en fingervisning om priserna, men udda mått är alltså ingen extra kostnad! (Gäller ej runda & halvrunda fönster)

Hur mycket underhåll kräver ett PVC-fönster?
Ett PVC-fönster är underhållsfritt. Det innebär att det enda du behöver göra är att rengöra det så att det ser snyggt ut och smörja mekaniska delar som gångjärn och handtag. Inget mer skrapande och målande alltså!

Får man göra rotavdrag för fönstermontering?
Ja, om du har rätt till rotavdrag får du dra av 30% av kostnaden för monteringsarbetet. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rotavdraget är uppfyllda.
Läs mer på Skatteverkets hemsida.
Blir inte PVC-fönster fula med tiden?
Nej, detta är bara gamla fördomar. PVC har unika egenskaper som gör att fönstrena inte påverkas särskilt mycket av olika klimatförhållandena så som vind, snö, saltvatten och regn. Därmed kräver de inte underhåll, som t ex träfönster gör.

PVC är ett av de mest undersökta materialen vi har. 1994 behövde SP i Borås byta ut sina dåliga träfönster och i samband med det passade man på att testa olika typer av fönster (pvc, trä, trä med aluminium och aluminium). Fönstren har besiktigats fyra gånger senast 2004. SP Rapport 2001:31 visar att ”Fönstren av plast och aluminium uppvisade inga synbara tecken på färgförändringar eller andra förändringar vid den senaste besiktningen”. SP Rapport 2001:31

Ser inte PVC plastigt ut?
Nej, det gör det inte. Våra PVC-fönster ser ut ungefär som nymålade träfönster. Kom gärna in till vår visningsbutik och se själv hur fina de är!

Vad betyder U-värde?
U-värdet (tidigare kallat K-värde) uttrycks i W/m2K och är ett mått på värmeläckaget genom en konstruktion. När 1 watt passerar genom 1 kvadratmeter vid 1 grads temperaturskillnad är U-värdet 1,0 W/m2K. Ju lägre siffra desto bättre U-värde.
 
Vilket U-värde har era fönster?
Våra 2-glaskassetter (24mm) har ett U-värde på 1,0-1,1 W/m2k. U-värdet för hela konstruktionen blir då ca 1,2-1,3 W/m2k, något varierande beroende på storlek osv.

Våra 3-glaskassetter (36-44mm) har ett U-värde på ca 0,6 W/m2k. U-värdet för hela konstruktionen blir då ca 1,0-1,1 W/m2k, något varierande beroende på storlek osv.

Varför får jag kondens på utsidan av glaset ibland?
När man har fönster med så välisolerade 3-glaskassetter med låga U-värden så isolerar det så väl att värmen från rummet inte når ut till det yttersta glaset. Under vissa väder- och temperaturförhållanden kan detta leda till att det bildas kondens på det yttre glaset. Vanligast är det att de kan uppstå under vår och höst när det är låg temperatur på natten, klar himmel och hög luftfuktighet. Sporadisk kondens på ytterglaset är alltså ett tecken på att dina fönster fungerar som de ska och isolerar bra!

Bör jag ha säkerhetsglas på mina dörrar/fönster?
Sedan 2013 gäller Boverkets regler i BBR19, där det krävs säkerhetsglas i glasprodukter som sitter lägre än 0,6 meter från golvnivå.
Läs mer om Säkerhetsglas & personsäkerhet.

Har du fler frågor?
Då är du varmt välkommen att kontakta oss.