sidhuvud mobil

Vad är Tilt/Turn-fönster?

Tilt/Turn-fönster
Standardvarianten av våra fönster är sido/underhängda. De har två olika öppningsfuktioner - Tilt och Turn (kallas ibland även kipp/dreh). Du växlar enkelt mellan dessa olika lägen beroende på hur du vrider handtaget:

Pekar handtaget neråt är fönstret stängt.
Pekar handtaget rakt åt sidan är fönstret i Turn-läge.
Pekar handtaget rakt uppåt är fönstret i Tilt-läge.
Pekar handtaget snett uppåt är fönstret i mikroventilation-läge.

Tilt innebär att fönstret öppnas underhängt i ett vädringsläge där du lutar in överdelen av fönstret omkring en decimeter. Eftersom fönstret hänger mot karmen i underkant i detta läge är det inget problem även om det står blommor eller liknande på fönsterbrädan innanför fönstret. Fönstret är spärrat från att öppnas mer från utsidan när fönstret är öppet i Tilt-läge vilket gör att man kan ha fönstret öppet för vädring utan att vara rädd att någon tar sig in.

Turn är läget som du använder för att öppna hela fönstret sidohängt, till exempel när du vill putsa fönstret. Detta gör att du kan stå inomhus och putsa fönstret, vilket är väldigt smidigt framför allt om fönstret inte är på markplan.

Mikroventilation innnebär att du öppnar en liten glipa i fönstret på bara några millimeter för att tillåta lite luftgenomströmning.

Se vår prislista för Tilt/Turn-fönster.

Stängt läge

Tilt-läge

Turn-läge

Video som visar Tilt/Turn-funktionen