sidhuvud mobil
Måttbeställda persienner

Montering av måttbeställda persienner

Våra persienner är enkla att montera då de är måttanpassade efter dina fönster. Läs igenom hela instruktionerna på den här sidan innan du börjar montera.

Sätt persiennkassetten så högt upp som det går i fönsterbågen, och skruva sedan fast den i överkant enligt bilden. Om du har fått med vita distansbrickor ska dessa sättas mellan fönsterbågen och persiennkassetten innan du skruvar dit den, för att hålla ut persiennen från glaset vid 3-glasfönster.
 

Observera!

Tänk på att glaset fortsätter in under glasningslisterna som håller fast glaset.
  • Använd korta skruvar som inte går djupare än tjockleken på glasningslisten som håller fast glaskassetten.
  • Undvik att skruva in mot glasningslisten om möjligt, försök fästa skruven så långt upp som möjligt, mot fönsterbågen.
Våra persienner har genomskinliga linor som håller fast persiennen mot glaset även om fönstret lutas in i vädringsläge.

Rulla ner persiennen, notera var de genomskinliga linorna möter nedre glasningslisten rakt ner. Borra mycket små hål där, och tryck fast plastpluggen efter att du fäst linan i pluggen.
Montering av persienner 2