sidhuvud mobil

Montering av fast PVC-fönster

Du kan även ladda ner anvisningarna som en PDF-fil.

Hålet i väggen bör generellt sett vara cirka 2 cm större än fönstrets karm på både bredd och höjd. Om fönstrets karmyttermått är 980x1180mm bör alltså hålet vara cirka 1000x1200mm.

Placera fönstret i vägghålet med distanser mot bottenstycket och på sidorna. Dräneringsspåren som finns på utsidan av karmen skall placeras utåt och nedåt.

Justera fönstret tills det sitter vågrätt och lodrätt på den plats i väggen där du vill ha fönstret med hänsyn till smyg bl a. En förutsättning för att fönsterkonstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att fönstret placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt.


Montera fästbeslagen, enligt bilden till höger, på fönsterkarmen genom att vrida fast beslaget. Beslag fästs på fönstrets båda sidor (om du har beslag över kan du även fästa i fönstrets överkant). Avstånd mellan fästbeslagen ska vara ca 50cm och max 10 cm från ytterhörn.

Skruva sedan fast fästbeslaget i stommen.

När fönstret skruvats fast i stommen är det dags att isolera, till exempel med hjälp av fogskum. Var försiktig så att du inte sprutar in för mycket skum eftersom det expanderar kraftigt och kan få karmen att böja sig.

De vita plastskydden till kondensspåren sätts lämpligen på plats när skyddsfolien har avlägsnats. Observera att skyddsfolien inte bör sitta kvar i starkt solsken under någon längre tid efter avslutad montering.

 
Montering av fönsterbleck

Förborra ca 3-4mm från fönsterkarmens yttre nederkant med liten borr.

Lägg en sträng med silikon i spåret i karmens underkant. Tryck upp det bockade fönsterblecket i spåret.

Skruva in små fixerande skruv i dina förborrade hål.

(Om man vill kan man även lägga en liten sträng fogskum under blecket, med tegelstenar tyngande på blecket medan skummet expanderar och pressar upp blecket i spåret.)

Ett annat alternativ är att skruva fast fönsterblecken i transportlisten som sitter fast i fönstrets underkant. Om du planerar att använda detta alternativ bör du ta med det i beräkningen när du tar mått för fönstren innan du beställer, så att du har utrymme för att låta listen sitta kvar (transportlisten är ca 3cm hög).