sidhuvud mobil

Montering av öppningsbart PVC-fönster & dörr

Demontering av fönsterbågen på ett inåtgående tilt/turn fönster. Demontering av fönsterbågen på ett inåtgående tilt/turn fönster.
Hålet i väggen bör vara cirka 2 cm större än fönstrets karm på både bredd och höjd. Om fönstrets karmyttermått är 980x1180mm bör alltså hålet vara cirka 1000x1200mm.

Observera att kondensspåren i karmen skall sitta utåt och neråt.

För att underlätta montering kan fönsterbågen lyftas av. På inåtgående sidohängt fönster/dörr: Använd en liten hammare och knacka försiktigt ner sprinten i det övre gångjärnet och avlägsna den helt genom att dra ut den nertill (det kan underlättat att knacka på en skruvmejsel eller liknande mot sprinten). Öppna fönstret med hjälp av ett handtag och håll ordentligt i fönsterbågen. Lyft sedan bågen uppåt så att den släpper från styrtappen i det nedre gångjärnet.

Placera fönstret i vägghålet med distanser mot bottenstycket och på sidorna. Dräneringshålen som finns på utsidan av karmen skall placeras utåt och nedåt.

Justera fönstret tills det sitter helt vågrätt och lodrätt på den plats i väggen där du vill ha fönstret med hänsyn till smyg osv. En förutsättning för att fönsterkonstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att fönstret placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt.
 
Det finns sedan två alternativa sätt att montera fönsterkarmen:

1) Med skruv genom karmen in i stommen.

2) Med medföljande fästbeslag.
Alternativ 1
Montering med skruv

Borra hål i karm med lämplig borrstorlek. Observera att det är en stålprofil i karmen. Använd montageskruv för montering i regelstomme (Heco-Fix Montage LKT variant).

Lägg märke till att skruvhuvudet ska ligga an mot karmens inre pvc yta.

 
Alternativ 2
Montering med fästbeslag

Montera fästbeslagen, enligt bilden, på fönsterkarmen genom att vrida fast beslaget. Beslag fästs på fönstrets båda sidor (om du har beslag över kan du även fästa i överkant). Avstånd mellan fästbeslagen ska vara ca 50 cm och max 10 cm från ytterhörn.

Skruva sedan fast fästbeslaget i stommen.
 
Återmontering av fönsterbåge
Nu kan du återmontera fönsterbågen genom att först sammanföra nedre gångjärn med styrtapp. Därefter sätts sprinten tillbaka i det övre gångjärnet. Kontrollera att fönstret fungerar som det ska, att det går att stänga och öppna.

När fönsterbågen monterats och kontrollerats ihop med karmen är det dags att isolera, lämpligen med hjälp av fogskum. Var försiktig så att du inte sprutar in för mycket skum eftersom det expanderar kraftigt och kan få karmen att böja sig.

De vita plastskydden till kondensspåren sätts lämpligen på plats när skyddsfolien har avlägsnats. Observera att skyddsfolien inte bör sitta kvar i starkt solsken under någon längre tid efter avslutad montering.

 
Montering av fönsterbleck
Förborra ca 3-4mm från fönsterkarmens yttre nederkant med liten borr.

Lägg en sträng med silikon i spåret i karmens underkant. Tryck upp det bockade fönsterblecket i spåret.

Skruva in små fixerande skruv i dina förborrade hål.

(Om man vill kan man även lägga en liten sträng fogskum under blecket, med tegelstenar tyngande på blecket medan skummet expanderar och pressar upp blecket i spåret.)

Ett annat alternativ är att skruva fast fönsterblecken i transportlisten som sitter fast i fönstrets underkant. Om du planerar att använda detta alternativ bör du ta med det i beräkningen när du tar mått för fönstren innan du beställer, så att du har utrymme för att låta listen sitta kvar (transportlisten är ca 3cm hög).