sidhuvud mobil

Miljövänliga fönster

Våra PVC-profiler är helt blyfria, och därmed återvinningsbara och skonsamma för miljön!

2004 presenterade EU-kommisionen en livscykelanalys för olika byggprodukter. Studien jämförde bland annat olika material i fönsterkonstruktioner (trä, PVC & aluminium).

Analysen visade att PVC-fönster är ekologiskt konkurrenskraftiga. Inget konstruktionsmaterial är överlägset i alla delar utan alla material har både för- och nackdelar.

Fönstrets livslängd och underhållets miljöpåverkan har stor betydelse, och då PVC-fönster håller väldigt länge och inte kräver underhåll så är de skonsamma mot miljön!

EU-kommisionens analys

 
Miljövänliga fönster
Kika gärna på denna video från vår tillverkare. Den beskriver varför PVC-fönster är ett bra val även när det gäller miljön.

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet
PVC-molekylen innehåller klor, vilket gör att materialet är mycket brand- och flamsäkert.

Lunds tekniska högskola har bedömt branduppförande hos träfönster och PVC -fönster. 

Testet visade att PVC-fönster inte har sämre branduppträdande och att de inte ger upphov till större brandrisk än träfönster. Faktum är att på träfönstren var öppningsfunktionen helt förstörd, medan den på PVC-fönstren fungerade felfritt, vilket möjliggör utrymning.

Testet visade även att PVC-fönstren självslocknade efter 10 minuter, medan träfönstren behövde släckas med vatten efter ca 30 minuter.

(Report LUTVDG/TVBB-3037)